عقد اجاره چیست؟

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر ، مالک منافع عین مستاجره می شود. یعنی بر اساس قرارداد اجاره یک طرف قرارداد در ازاء اینکه مالی را برای استفاده به دیگری می دهد اجرت دریافت می کند. مثلا : کسی خانه اش را برای استفاده به دیگری می دهد و در ازاء آن اجاره بها دریافت می کند.

پیش نویس اجاره
پیش نویس را تکمیل و مدارک را ضمیمه نمایید .
گام 1 از 11

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.