ساعات کاری : شنبه - چهارشنبه , 8:30-15:30
خیابان گاندی خیابان 18 پلاک 18
ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی