خیابان 18 گاندی پلاک 18 طبقه 2 
تلفن : 88641243 -88641244
ارتباط مجازی :09021147999---09031147999
ایمیل :1147teh@gmail.com
ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی