دفتر اسناد رسمی 1147 تهران

املاک با کاربری مسکونی 

۱-اصل سند مالکیت 

۲- اصل بنچاق  

۴-پایان کار معتبر 

۵- مدارک شناسایی و هویتی متعاملین (خریدار و فروشنده )ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است .

۶- آدرس و کد پستی دقیق فروشنده و خریدار 

۷- استعلام از شهرداری و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری 

۸-استعلام ثبت (توسط دفترخانه انجام می شود .)

۹- استعلام دارایی (توسط دفترخانه انجام می شود موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۷ ق م م  )اسنادی که معامله قبلی آن با استناد به قانون تسهیل صورت گرفته می بایست ابتدا  مالک نسبت به پرداخت مالیات قبلی از طریق اداره امور مالیاتی اقدام نماید.