دفتر اسناد رسمی 1147 تهران

املاک با کاربری تجاری 

۱-اصل سند مالکیت 

۲- اصل بنچاق  

۴-پایان کار معتبر (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری )

۵- مدارک شناسایی و هویتی متعاملین (خریدار و فروشنده )ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است .

۶- آدرس و کد پستی دقیق فروشنده و خریدار 

۷- استعلام از شهرداری و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری

۸-استعلام از سازمان تامین اجتماعی  و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

۹-استعلام ثبت (توسط دفترخانه انجام می شود .)

۱۰- استعلام دارایی (توسط مالک  ).